Contact
Navigation

Економіка замкненого циклу

  1. Home
  2. Діяльність
  3. Економіка замкненого циклу
Економіка замкненого циклу

Проектний офіс компанії Isatex Group також активно займається екологічно орієнтованими проектами із впровадженням сучасних технологій декарбонізації  та нульових викидів парникових газів, включаючи впровадження схем замкнутого циклу виробництва: від вирощування сировини і палива до отримання кінцевих продуктів, генерації енергії з біомаси та стічних вод виробництв (Circular Economy Approach).

Одним із таких проектів є «Агро-Індустріальний кластер» на території індустріального парку «Refma». Дана концепція передбачає:

1. Вирощування пшениці та кукурудзи на полях Isatex Group для потреб біоетального-спиртового заводу;

2. Сучасний тепличний комплекс для вирощування овочів із отриманням врожаїв 4 рази на рік;

3. Біоетанольний комплекс (+спиртовий завод), який використовує власну сировину із полів Isatex Group та сировини із кластеру для вирощування енергетичних культур (клубні топінамбуру);

4. ТЕС на біомасі для генерації електричної та теплової енергії виключно для потреб спиртового заводу, тепличного комплексу та резидентів індустріального парку (без продажу в мережу).

Згенерована електрична енергія та тепло із біомаси задовольняють вимогам щодо експорту продукції до Європейського Союзу згідно з «Green Deal Agreement 2025».

В подальшому, на території індустріальних локацій також планується запуск проектів щодо раціонального поводження з відходами, їх утилізація та переробка із генерацією електричної енергії та спеціального виду палива.

Отримайте презентацію проєкту та персональний інвестиційний план на вашу электронну адресу.
Контакти Контакти
Україна
представництво у Канаді
представництво у Сполученому Королівстві
Для зв’язку